🎉 อ. บัวใหญ่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนตุลาคม 2564

เข้าชม 2 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

🎉 อ. บัวใหญ่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนตุลาคม 2564

🗓 วันที่ 30 กันยายน 2564
🕘 เวลา 09.00 น.
🎊 นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอและคณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบัวใหญ่ (ศป.ปส.อ.บญ) และคณะกรรมการรักษา ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย อำเภอบัวใหญ่ ประจำเดือนตุลาคม 2564 (ครั้งที่ 10/2564) โดยได้แจ้งข้อราชการ ข้อสั่งการ และนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
✨ ในการนี้นางจิตรา เจษฎาจินต์ พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
▶️ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 2 times, 1 visits today)