💕 สตรีบัวใหญ่ แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด เนื่องในวันสตรีไทย 💕

เข้าชม 4 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

💕 สตรีบัวใหญ่ แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด เนื่องในวันสตรีไทย 💕

🗓 วันที่ 3 สิงหาคม 2564
🕘 เวลา 09.00 น.
🎊 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่ โดย นางจิตรา เจษฎาจินต์ พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบัวใหญ่ทุกระดับ ร่วมจัดกิจกรรม “สตรีโคราช แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด” เนื่องในวันสตรีไทย 1 สิงหาคม 2564 โดยจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของที่จำเป็น เพื่อแสดงพลังองค์กรสตรีแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ครัวเรือนยากจน และผู้ประสบภัยโควิด 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ ดังนี้
❤️ มอบของช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยโควิด 2019 ในพื้นที่ตำบลขุนทอง จำนวน 23 ครัวเรือน
❤️ มอบของช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยโควิด 2019 ในพื้นที่ตำบลหนองบัวสะอาด จำนวน 3 ครัวเรือน และมอบสิ่งของจำเป็นสำหรับที่กักตัว State quarantine (SQ) ที่วัดป่าหนองกระทุ่ม
❤️ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และครัวเรือนยากจน ในพื้นที่ตำบลห้วยยาง จำนวน 1 ครัวเรือน ตำบลหนองบัวสะอาด จำนวน 1 ครัวเรือน ตำบลบัวใหญ่ จำนวน 1 ครัวเรือน และตำบลกุดจอก จำนวน 2 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 5 ครัวเรือน
✨ ณ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 4 times, 1 visits today)