💐 พอ. บัวใหญ่ ร่วมการประชุมพัฒนาการอำเภอ ครั้งที่ 8/2564 💐

เข้าชม 3 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

💐 พอ. บัวใหญ่ ร่วมการประชุมพัฒนาการอำเภอ ครั้งที่ 8/2564 💐

🗓 วันที่ 5 สิงหาคม 2564
🕦 เวลา 09.00 น.
🎉 นางจิตรา เจษฎาจินต์ พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ ร่วมการประชุมพัฒนาการอำเภอ ครั้งที่ 8/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Google Meet
✨ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 3 times, 1 visits today)