มอบทุนการศึกษา “มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชูปถัมป์ 2562

เข้าชม 44 ครั้ง

6 ก.พ.62 นางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอบัวใหญ่ ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชูปถัมป์ 2562” แก่ นักเรียนผู้ด้อยโอกาส มีความประพฤติดี และมีความตั้งใจในการศึกษา ของอำเภอบัวใหญ่ จำนวน 4 ทุน ณ หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา และ นายสมจิตร สายชมภู พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ เข้าร่วมประชุม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมนี้ ผู้ประกอบการ OTOP ได้นำสินค้ามาร่วมจำหน่ายด้วย ณ หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

(Visited 44 times, 1 visits today)