โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนเค็ง ม.9 ต.หนองแจ้งใหญ่

เข้าชม 81 ครั้ง

5 ก.พ.62  เวลา 13.00 น. นายสมจิตร สายชมภู พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30 คน ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนเค็ง ม.9 ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

(Visited 81 times, 1 visits today)