การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบัวใหญ่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ครั้งที่ 2/2562)

เข้าชม 37 ครั้ง

5 ก.พ.62 เวลา 09.00 น.นายสมจิตร สายชมพู พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบัวใหญ่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ครั้งที่ 2/2562) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

(Visited 37 times, 1 visits today)