ประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

เข้าชม 49 ครั้ง

29 ม.ค.62 เวลา 13.00 น. นายสมจิตร สายชมภู พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ เข้าร่วมประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เพื่อทบทวน ชี้แนะ แนวทางการดำเนินงาน การจัดทำเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เน้นย้ำให้กองทุนฯ ดำเนินนงานไปตามระเบียบข้อบังคับ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านดอนกระชาย หมู่ที่ 2 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

(Visited 49 times, 1 visits today)