การประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2562 เขตตรวจราชการที่ 10,11,12,13 และ 14

เข้าชม 29 ครั้ง

24 ม.ค.62 เวลา 08.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2562 เขตตรวจราชการที่ 10,11,12,13 และ 14 โดย นายสมจิตร  สายชมภู  พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 24-25 ม.ค.2562  ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

(Visited 29 times, 1 visits today)