กิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำบลด่านช้าง

เข้าชม 30 ครั้ง

23 ม.ค.62 นายสมจิตร สายชมภู พัฒนาการอำเภอ    บัวใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายจัด กิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำบลด่านช้าง  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ ตัวแทนอบต.ด่านช้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอช. ตัวแทนกลุ่มองค์กร ในชุมชน รวม 40 คน ณ ที่ทำการกำนันตำบลด่านช้าง จ.นครราชสีมา

(Visited 30 times, 1 visits today)