ประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

เข้าชม 23 ครั้ง

 21 ม.ค.62  เวลา 13.00 น. นายสมจิตร สายชมภู พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ เข้าร่วมประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เพื่อทบทวน ชี้แนะ แนวทางการดำเนินงาน การจัดทำเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เน้นย้ำให้กองทุนฯ ดำเนินนงานไปตามระเบียบข้อบังคับ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  บ้านโนนนางาม หมู่ที่ 9 ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

(Visited 23 times, 1 visits today)