กิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำบลหนองแจ้งใหญ่

เข้าชม 29 ครั้ง

17 ม.ค.62 นายสมจิตร สายชมภู พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำบลหนองแจ้งใหญ่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ ตัวแทนสำนักงานเกษตรอำเภอ    บัวใหญ่ ตัวแทนอบต.หนองแจ้งใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอช. ตัวแทนกลุ่มองค์กร ในชุมชน รวม 40 คน  ณ ห้องประชุมอบต.หนองแจ้งใหญ่ จ.นครราชสีมา

(Visited 29 times, 1 visits today)