การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

เข้าชม 29 ครั้ง

วันที่ 17 ม.ค.62 เวลา 09.00 น. นายสมจิตร สายชมภู พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) โดยมีคณะกรรมการ กข.คจ. ในอำเภอบัวใหญ่ เข้าร่วมการประชุม จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมอำเภอบัวใหญ่ (ชั้น2) จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 29 times, 1 visits today)