กิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำบลกุดจอก

เข้าชม 26 ครั้ง

16 ม.ค.62 นายสมจิตร สายชมภู พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำบลกุดจอก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ ตัวแทนสำนักงานเกษตรอำเภอบัวใหญ่ ตัวแทนอบต.กุดจอก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอช.ตัวแทนกลุ่มองค์กร ในชุมชน   รวม 40 คน  ณ ห้องประชุมอบต.กุดจอก จ.นครราชสีมา

(Visited 26 times, 1 visits today)