กิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำบลบัวใหญ่

เข้าชม 22 ครั้ง

14 ม.ค.62 นายสมจิตร สายชมภู พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำบลบัวใหญ่  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ ตัวแทนกศน.อำเภอบัวใหญ่ ตัวแทนอบต.บัวใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนกลุ่มองค์กร ในชุมชน รวมจำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมอบต.   บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

(Visited 22 times, 1 visits today)