โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เข้าชม 16 ครั้ง

วันที่ 14 ธันวาคม 2561  นางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  และมอบนโยบาย“แนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562 โดย นายสมจิตร สายชมภูพัฒนาการอำเภอบัวใหญ่  ชี้แจงวัตถุประสงค์/ความเป็นมาของโครงการ พร้อมบรรยายให้ความรู้  นายอนุรักษ์ คุณชยากร เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ (ปลัดอำเภอ) บรรยายสถานการณ์ยาเสพติดและแนวทางป้องกัน โดยมีคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอบัวใหญ่ จำนวน 16 กองทุน เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมอำเภอบัวใหญ่ (ชั้น2)

(Visited 16 times, 1 visits today)