โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 90 ครั้ง

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นายสมจิตร สายชมภู พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมบรรยายให้ความรู้ โดยมีผู้นำ อช. อำเภอบัวใหญ่ จำนวน 10 ตำบล รวม 20 คน เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 90 times, 1 visits today)