โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เข้าชม 50 ครั้ง

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมจิตร สายชมภู พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย นางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ณ วัดศิริมงคลชัย บ้านโคกสะอาด ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ภายในงานมีกิจกรรม การบริการทางการแพทย์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป นวดแผนไทยประยุกต์ บริการทางทันตกรรม บริการด้านสาธารณสุข และบริการฝึกอาชีพ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่ นายก อบต.ดอนตะหนิน พร้อมสมาชิก อบต. ผอ.รพ.สต.คณะเจ้าหน้าที่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

(Visited 50 times, 1 visits today)