กิจกรรม kick off การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 62

เข้าชม 33 ครั้ง

วันที่ 4 ธ.ค.61 เวลา 09.00 น. นายสมจิตร สายชมภู พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ พร้อม จนท.พช. ดำเนินกิจกรรม kick off การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 62 ร่วมกับผู้นำชุมชน อำเภอบัวใหญ่ และขอความร่วมมือผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้ข้อมูลครัวเรือนต่อผู้จัดเก็บข้อมูล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนา โดย นางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ในวันประชุมกำนัน/ผญ.บ. ประจำเดือน ธ.ค.61 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 451 คน ณ หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ (หลังใหม่)

(Visited 33 times, 1 visits today)