การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบัวใหญ่

เข้าชม 22 ครั้ง

วันที่ 3 ธ.ค.61 เวลา 13.00 น. นางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบัวใหญ่ โดย นายสมจิตร สายชมภู พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ ในฐานะเลขานุการ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอบัวใหญ่ (ชั้น 2) อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 22 times, 1 visits today)