กิจกรรมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

เข้าชม 34 ครั้ง

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นายสมจิตร สายชมพู พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบัวใหญ่ (กพสอ.) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อาสาพัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมี นางไพรวัลย์  รักชาติเจริญ นายอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจ้งใหญ่ และชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรม และมีการออกบูธจากส่วนราชการ ธนาคาร บริษัทห้างร้าน เพื่อให้บริการประชาชน  ณ วัดบ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 34 times, 1 visits today)