สพอ.บัวใหญ่ จัดกิจกรรมมอบวัสดุสาธิตแก่ครัวเรือนสัมมาชีพตามโครงการขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

เข้าชม 63 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายสมจิตร สายชมภู พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ จัดกิจกรรมมอบวัสดุสาธิตแก่ครัวเรือนสัมมาชีพโดยมี นายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานมอบวัสดุสาธิตครัวเรือนสัมมาชีพพร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานให้กับครัวเรือนสัมมาชีพตามโครงการขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนบ้านหญ้าคา หมู่ 6 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 63 times, 1 visits today)