สพอ.บัวใหญ่ ติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

เข้าชม 64 ครั้ง

อำเภอบัวใหญ่ วันที่ 8 ก.พ. 2561นายสมจิตร สายชมภู พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน โดยมีกิจกรรมได้แก่ การแคปหมู หมูกระจก ทำน้ำพริก การทำน้ำอ้อยสด การทำกล้วยฉาบ ขนมปั้นขลิป ฯลฯ เป็นอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่ใในครอบครัว โดยมีผู้นำสัมมาชีพ ทีมวิทยากรสัมมาชีพ ครัวเรือนสัมมาชีพเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชน

(Visited 64 times, 1 visits today)