สพอ.บัวใหญ่ ส่งมอบวัสดุสาธิตแก่ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน โครงการขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

เข้าชม 144 ครั้ง

@อำเภอบัวใหญ่ วันที่ 30 มกราคม 2561 นายสมจิตร สายชมภู พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ ส่งมอบวัสดุสาธิตแก่ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน โครงการขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน บ้านหนองไผ่งาม บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 ตำบลด่านช้าง และ บ้านคูขาด หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 144 times, 1 visits today)