สพอ.บัวใหญ่ ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561

เข้าชม 47 ครั้ง

@อำเภอบัวใหญ่ วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา18.00 น. นายสมจิตร สายชมภู พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมหมู่บ้าน ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561 (ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน) จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านกู่หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตะหนิน บ้านทองหลางน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตะหนิน และบ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 47 times, 1 visits today)