สพอ.บัวใหญ่ ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบัวใหญ่

เข้าชม 33 ครั้ง

@อำเภอบัวใหญ่ วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา09.30 น.นายสมจิตร สายชมภู พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบัวใหญ่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ (ชั้น2) จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 33 times, 1 visits today)