สพอ.บัวใหญ่ จัดกิจกรรมโครงการขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนฯ

เข้าชม 55 ครั้ง

อำเภอบัวใหญ่ วันที่ 24 มกราคม  2561 นายสมจิตร สายชมภู พอ.บัวใหญ่ มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมโครงการขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนฯ ร่วมกับผู้นำสัมมาชีพ ครัวเรือนสัมมาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงานครัวเรือนตัวอย่างด้านเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพ บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 55 times, 1 visits today)