สพอ.บัวใหญ่ จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเทศบาลเมืองบัวใหญ่

เข้าชม 40 ครั้ง

อำเภอบัวใหญ่ วันที่ 23 มกราคม 2561 นายสมจิตร สายชมภู พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนนาเจริญ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 40 times, 1 visits today)