ประชุมเชิงประฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐานSMART Saving Group (SSG)

เข้าชม 75 ครั้ง

วันที่ 8 ธันวาคม นายสมจิตร สายชมภู พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ประชุมเชิงประฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐานSMART Saving Group (SSG) ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระพะเนียด ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 75 times, 1 visits today)