สพอ.บัวใหญ่จัดรายการวิทยุ”เศรษฐกิจพอเพียง”ในหัวข้อ การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกองทุนพัฒนาบทบาสตรี

เข้าชม 66 ครั้ง

สพอ.บัวใหญ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00-16.00 น. นายสมจิตร สายมภูพัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ มอบหมายให้ นายอาคม บุญปก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จัดรายการวิทยุ”เศรษฐกิจพอเพียง”ในหัวข้อ การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกองทุนพัฒนาบทบาสตรี  ณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา FM 105.25 MHz

(Visited 66 times, 1 visits today)