สพอ.บัวใหญ่ดำเนินการลงทะเบียนตลาดประชารัฐ

เข้าชม 130 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. อำเภอบัวใหญ่ นายสมจิตรสายชมภู พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอได้ตั้งจุดลงทะเบียนตลาดประชารัฐ 9 ประเภท เพื่อส่งเสริมให้มีพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายมากขึ้นโดยขยายผลพื้นที่เดิม ส่งเสริมผู้ประกอบการทุกกลุ่มประเภทสินค้า ทุกระดับ ณ ที่วาการอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 130 times, 1 visits today)