สพอ.บัวใหญ่ ซักซ้อมพิธีการถวายดอกไม้จันทน์

เข้าชม 89 ครั้ง

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 นายสมจิตร สายชมภูพัฒนาการอำเภอบัวใหญ่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และจิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอบัวบัวใหญ่ ชี้แจงทำความเข้าใจและซักซ้อมพิธีการถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 89 times, 1 visits today)