สพอ.บัวใหญ่ ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานพิจารณาปล่อยกู้เงิน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

เข้าชม 49 ครั้ง

อำเภอบัวใหญ่ วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายสมจิตร สายชมภู พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานและพิจารณาปล่อยกู้เงิน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านดอนบก หมู่ที่4 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 49 times, 1 visits today)