สำนักงานพัฒนาชุมชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เข้าชม 42 ครั้ง

อำเภอบัวใหญ่
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
นายสมจิตร สายชมภู พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

(Visited 42 times, 1 visits today)