สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่ ประชุมชี้แจงลายละเอียดและแนะแนวทางในการดำเนินโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 29 ครั้ง

อำเภอบัวใหญ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา09.30 น. นายสมจิตร สายชมภู พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ ประชุมชี้แจงลายละเอียดและแนะแนวทางในการดำเนินโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับการอนุมัติกู้ยืมเงินทุน ประเภทเงินทุนหมุนเวียน โดยอำเภอบัวใหญ่ได้รับการพิจารณาทั้งสิ้น 64 โครงการ ณ หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ (หลังใหม่) ที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 29 times, 1 visits today)