สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่ เข้าร่วมรับมอบเสื้อพระราชทานสำหรับสวมใส่ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

เข้าชม 101 ครั้ง

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสมจิตร สายชมภู พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่เข้าร่วมรับมอบเสื้อพระราชทานสำหรับสวมใส่ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ ที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อำเภอบัวใหญ่มีกำหนดจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ณ วัดบ้านดอนกระชาย หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยยาง เวลา ๐๙.๐๐ น.

(Visited 101 times, 1 visits today)