สพอ.บัวใหญ่ จัดกิจกรรม โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life )

เข้าชม 28 ครั้ง

26 กรกฎาคม 2560 นายสมจิตร สายชมภู พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่ร่วมกับครูฝึกระดับตำบล จัดกิจกรรม โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life ) ณ บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่11 ตำบลบัวใหญ่และ บ้าน ศรีรักษา หมู่ที่2 ตำบลดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

(Visited 28 times, 1 visits today)