ส่งเสริมช่องทางการตลาดกลุ่ม OTOP

เข้าชม 43 ครั้ง

วันที่ 19 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. นายสมจิตร สายชมภู พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ พร้อมด้วยพัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มโอท็อป กลุ่มทอสื่อกก กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มทำน้ำพริก และกลุ่มเกษตรปลอดสาร บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ ได้ให้ความรู้ทางวิชาการในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และ การส่งเสริมช่องทางการตลาดเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมและเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มต่อไป

(Visited 43 times, 1 visits today)