ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.บ่อทองร่วมกับผู้นำชุมชนและผู้นำ อช.มอบเงินทุนอุปการะเด็ก ตามโครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้องกองทุนพัฒนาเด็กชนทบ

27 เมษายน 2564 สิบเอกอภิณพ มังกรแก้ว พัฒนาการอำเภอบ่อทอ [...]
อ่านเพิ่มเติม