สพอ.บ่อทอง พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า

🌊จังหวัดชลบุรี :สพอ.บ่อทอง แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ เมืองเกษตรกรรม ถ้ำเขางดงาม น้ำตกเขาใหญ่ กล้วยไข่รสดี มีแหล่งแร่ทอง นครของพญาเร่ 🌊
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
สิบเอกอภิณพ มังกรแก้ว พัฒนาการอำเภอบ่อทอง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและคณะกรรมการตรวจรับและส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามโครงการหลัก:พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย ๒.๓.๒ การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า จำนวน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
๑)กลุ่มแปรรูปพริกคชานุรักษ์บ้านคลองโค หมู่ที่ ๖ ตำบลเกษตรสุวรรณ จำนวน ๒ ผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่มพริกทอดกรอบและพริกแกง มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๑ ผลิตภัณฑ์ ซอสพริก
๒)กลุ่มผลิตภัณฑ์ครัวเรือนหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อทอง คือกล้วยหอมทอดกรอบ และเผือกหอมทอด
➖➖➖➖➖➖➖➖
👍Change for Good👍
“พัฒนา คือ สร้างสรรค์”
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕”
(Visited 8 times, 1 visits today)