สพอ.บ่อทอง ร่วมโครงการหนูน้อยรู้รักษ์พืชผักสวนครัว

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น
สิบเอกอภิณพ มังกรแก้ว พัฒนาการอำเภอบ่อทอง ร่วมโครงการหนูน้อยรู้รักษ์พืชผักสวนครัว เขียนโครงการฯ โดยบัณฑิตอาสาต้นแบบ EEC ของอำเภอบ่อทอง และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก นายเพทาย สุภาผล สมาชิกสภาจังหวัดชลบุรีและธนาคาร ธกส.สาขา บ่อทอง ดำเนินการ ณ โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👍Change for Good👍
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 7 times, 1 visits today)