ขนาดตัวอักษร:

บริหารงานการพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน และบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการ และแผนงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตลอดไป

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อทอง

สิบเอกอภิณพ มังกรแก้ว

พัฒนาการอำเภอบ่อทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

02/08/2565 12.19

กิจกรรมมอบถุงยังชีพและจักรยานตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรีศ [...]

ประกาศ

ดูทั้งหมด

หนังสือราชการ

ดูทั้งหมด