เยี่ยมชม “สปาสุ่มไก่”

นายบรรเทา  ดวงนภา เยี่ยมชมกลุ่มนิเวศน์พิพิธภัณฑ์บ้านช้างทูน ในการทำ “สปาสุ่มไก่” เพื่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยว

(Visited 152 times, 1 visits today)