ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายฤทธิศร พุ่มโกสุ [...]

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายฤทธิศร พุ่มโกสุ [...]

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ​ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

📅 วันที่ 13 ธันวาคม 2565 🕘 เวลา 09.00 น. 📣นายฤทธิศร พุ่ [...]

🗞นายอำเภอบรบือ ส่งเสริมสนับสนุนการสืบสานพระปณิธาน ทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 10:00 น. 🔸️ นายศฎายุช ไชยะลา [...]