มอบทุนอุปการะเด็กตามโครงการ “การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน” จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายฤทธิศร พุ่มโกสุม พัฒนาการอำเภอบรบือ ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบรบือ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ในการประชุมดังกล่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรบือ ได้จัดกิจกรรมมอบทุนอุปการะเด็กตามโครงการ “การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน” จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนายปรีชาพงศ์ ทองมี นายอำเภอบรบือ ให้เกียรติเป็นผู้มอบทุนให้กับเด็ก จำนวน 4 ทุนๆ ละ 1,500 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 20 times, 1 visits today)