ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน…บ้านยาง หมู่ 1 ตำบลยาง อำเภอบรบือ

วันที่ 9 พ.ค. 2565 เวลา 09.00 น.
นายฤทธิศร พุ่มโกสุม พัฒนาการอำเภอบรบือ พร้อมด้วย นางสุดารัตน์ สมหมาย พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลยาง และนางสาวกรรนิกา ดวงสุพรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านยาง หมู่ 1 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิด ความเป็นมา ความสำคัญของกองทุนแม่ของแผ่น
ในการได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.วัฒนา ยุซิ สารวัตรสอบสวน สภ.บรบือ เป็นวิทยากรกระบวนในการสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินการของกองทุนแม่ฯ
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมการเข้าร่วมจำนวน 10 คน ได้มีการสมทบเงินเพื่อเป็นทุนตั้งต้นใหักบต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านยาง จำนวน 760 บาท

(Visited 33 times, 1 visits today)