สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรบือ พร้อมใจกันใส่ชุดผ้าไทย ตามโครงการ “สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรบือ พร้อมใจกันใส่ชุดผ้าไทย ตามโครงการ “สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

 

นายฤทธิศร พุ่มโกสุม พัฒนาการอำเภอบรบือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรบือ พร้อมใจกันใส่ชุดผ้าไทย ตามโครงการ “สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริม และเชิดชูอัตราลักษณ์คุณค่าผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน และประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยพื้นถิ่น ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย กระตุ้นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง

 

(Visited 56 times, 1 visits today)