นายฤทธิศร พุ่มโกสุม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบรบือ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย borabue วันที่ 26 พ.ย. 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรบือ จัดประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรบือ จัดประชุมโครงการเพิ่มศักยภ [...]