สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อพลอย
ที่ว่าการอำเภอบ่อพลอย,ถนนสายใน, ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี, 71160 เบอร์โทรศัพท์ 034581339
FAX 034581339
อีเมล์ bophloi.kan@gmail.com

(Visited 710 times, 1 visits today)