สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อพลอย

นางศิริวรรณ นนท์ตา

พัฒนาการอำเภอบ่อพลอย

นางสาวณัฐฐาพันธุ์ โชติบุญนนท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววงเดือน อยู่เอี่ยม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

นางนิภา พรหมมาเดช

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวชลัญธร นันทิโย

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน

(Visited 556 times, 1 visits today)