ประกวดกิจกรรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

2 กรกฎาคม 2562 นางเบญจมาศ  วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะได้ลงพื้นที่อำเภอบ่อพลอย กิจกรรมการประกวดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสตรีดีเด่น และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหลุมรังดีเด่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่มรัง

(Visited 77 times, 1 visits today)